Privacy Disclaimer Bloedbessen

Bloedbessen is een vennootschap onder firma toegewijd aan het telen, oogsten, koelen, verpakken en verkopen van rode bessen.

Voor het oogsten maakt Bloedbessen gebruik van scholieren en studenten die zich via dit inschrijfformulier aanmelden. Deze inschrijving is vrijwillig. Na selectie en het maken van een afspraak gaat een arbeidscontract in op de eerste werkdag.

Dit document legt uit hoe Bloedbessen jouw persoonlijke gegevens vanaf je inschrijving registreert en gebruikt.

Uitgangspunten
Bloedbessen gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Welke gegevens verzamelt Bloedbessen?

Tussen inschrijving en arbeidscontract
Bloedbessen verzamelt persoonlijke gegevens wanneer jij je inschrijft voor vakantiewerk bij Bloedbessen. Deze persoonlijke gegevens zijn nodig om je in het systeem op te nemen.

Deze persoonlijke gegevens bestaan uit:

  • persoonsgegevens zoals je naam, geslacht, geboortedatum, BSN-nummer, IBAN-nummer en opleiding,
  • adresgegevens zoals adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummers,
  • administratieve gegevens zoals kinderbijslagnummer bij minderjarigen of recht op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten voor studenten, ervaring, opmerkingen en vervoer
  • werkgegevens zoals locatie en beschikbare weken

Ook registreert Bloedbessen op welke datum en tijdstip de aanmelding bij ons ontvangen wordt.

Verder wordt alle correspondentie tussen Bloedbessen en jou opgenomen in je persoonlijk dossier.

Gedurende arbeidscontract
Als je bij Bloedbessen aan het werk kunt, verzamelt Bloedbessen bij het tekenen van het arbeidscontract ook nog een kopie van je identiteitsbewijs. Ook registreert Bloedbessen waar en bij welke begeleider je plukt en wat je verdiensten zijn.

Waar gebruikt Bloedbessen deze gegevens voor?

Bloedbessen gebruikt deze gegevens om je inschrijving te verwerken en te beoordelen, om eventuele vragen te beantwoorden en/of om contact met je op te nemen. Concreet betekent dit het volgende:

Het eerste contact met Bloedbessen is per e-mail. Bloedbessen bevestigt je inschrijving, informeert je over de plukmogelijkheden en bevestigt afspraken.
Bij het verdelen van plukplaatsen houdt Bloedbessen rekening met leeftijd, administratieve gegevens, werkgegevens en datum van aanmelding. Zo probeert
Bloedbessen iedereen zo eerlijk mogelijk een kans te geven. De gegevens zoals het kinderbijslagnummer voor minderjarigen of de vraag naar je studentenstatus heeft Bloedbessen nodig om te weten of we gebruik kunnen maken van de scholieren- en studentenregeling. Meer informatie over deze regeling vind je hier. Middels onze vraag naar je opleiding probeert Bloedbessen dit te valideren.

Als er een plukplaats voor je is, dan zal Bloedbessen je telefonisch benaderen om een afspraak met je te maken.
Vervolgens heeft Bloedbessen bij het ondertekenen van het arbeidscontract op de eerste werkdag een kopie van je identiteitsbewijs nodig. Deze en alle andere
persoonsgegevens heeft Bloedbessen nodig voor haar loonadministratie.

Bewaartermijn
Bloedbessen bewaart je gegevens niet langer dan nodig is en in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.

Als je bij ons aan de slag kunt, bewaart Bloedbessen je loonbelastingverklaring en de kopie van je identiteitsbewijs 5 jaar nadat je uit dienst gegaan bent. Dit is overeenkomstig de fiscale bewaarplicht.

Als Bloedbessen dit jaar geen plukplaats voor je heeft, bewaart Bloedbessen je aanmelding 1 jaar en 4 weken na het einde van de sollicitatieperiode (die loopt tot de laatste week van het plukseizoen). Dit omdat Bloedbessen je dan het jaar erna mogelijk voorrang kan geven omdat je dan nog niet aan de beurt geweest bent.

Delen met derden
Bloedbessen deelt je persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en met derden die Bloedbessen assisteren bij het optimaal functioneren. Dit zijn dienstverleners die helpen bij de automatisering en dienstverleners die assisteren bij de controle van de loonadministratie. Door middel van verwerkersovereenkomsten zorgt Bloedbessen dat ook zij integer met je persoonsgegevens omgaan.

Waar heb je toegang tot je persoonlijke gegevens en kan je deze wijzigen of intrekken?

Je hebt het recht om een kopie op te vragen van de persoonlijke gegevens die Bloedbessen van je heeft. Bloedbessen heeft graag dat je persoonlijke gegevens
accuraat en actueel zijn. Daarom horen we het graag als iets aangepast moet worden. Verder heb je het recht op intrekking en verwijdering van je inschrijving en persoonlijke gegevens. Bloedbessen zal aan dit verzoek voldoen, tenzij juridische redenen ons hiervan weerhouden.

Mocht jij je persoonlijke gegevens willen inzien, aanpassen of verwijderen of heb je een andere vraag? Dan kan je contact opnemen via plukkers@bloedbessen.nl

Meer weten?

Wilt u meer weten over Bloedbessen? We vertellen u er graag over. Maar misschien heeft u wel een hele andere vraag. Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder!

Contact opnemen